Využite aj Vy štátnu podporu na obnoviteľné zdroje energie!

ruky

 

Je nám ľúto, momentálne sú dotácie programu Zelená domácnostiam pozastavené.

Sme radi, že sa na nás obracia čoraz viac domácností, ktoré majú záujem využiť štátnu dotáciu financovanú z Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom Zelená domácnostiam II. Národný projekt spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

 

logo

 

Dotácia je určená najmä pre rodinné domy (u niektorých zariadení aj pre bytové domy) a môže sa využiť na nehnuteľnosti po celom Slovensku okrem Bratislavského kraja. Je dobré vedieť, že štátny príspevok sa dá využiť tak pri výstavbe nového bývania ako aj pri postavených, či už novších alebo starších rodinných domoch. Finančná podpora realizácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania dotačných poukážok.
Výška štátnej dotácie závisí od typu zariadenia a inštalovaného výkonu.

 

  Druh zariadenia  Fotovoltický panel Slnečný kolektor Tepelné čerpadlo
  Sadzby a maximálne hodnoty príspevku sadzba na 1 kW inštalovaného výkonu * max. príspevok sadzba na 1 kW inštalovaného výkonu * max. príspevok sadzba na 1 kW inštalovaného výkonu * max. príspevok
  500 €/kW 1500,- € 500 €/kW 1750,- € 340 €/kW 3400,- €
    * Sadzba je platná v prípade, že v objekte sú realizované opatrenia na zníženie spotreby energie a v oblasti nie je CZT (centrálne zásobovanie teplom).

 

Získanie dotácie v 10 krokoch:

  1. Rozhodnite sa, aký obnoviteľný zdroj energie je vhodný pre vašu domácnosť
  2. Vyberte si konkrétny druh a typ zariadenia.
  3. Nájdite zhotoviteľa, ktorý má zmluvu so SIEA a nachádza sa na zozname oprávnených zhotoviteľov.
  4. Podajte žiadosť o vydanie dotačnej poukážky.
  5. Poskytnite zhotoviteľovi aktivačný kód na vydanie poukážky.
  6. Po vydaní poukážky uplatnite ju u zhotoviteľa najneskôr do 90 dní od jej vydania.
  7. Zhotoviteľ, ak tak ešte neurobil, uzavrie s vami zmluvu o realizácii diela.
  8. Zhotoviteľ na základe zmluvy s vašou domácnosťou registruje dotačnú poukážku.
  9. Po ukončení inštalácie a uvedení zariadenia do prevádzky zhotoviteľ požiada Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o preplatenie poukážky.
  10. SIEA overí oprávnenosť nákladov, a ak je všetko v poriadku, preplatí zhotoviteľovi poukážku.


Máte záujem o získanie dotácie?

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, všetko potrebné vybavíme za Vás!

Kontaktujte nás, budete mať o starosť menej.

Napíšte nám cez kontaktný formulár, ozvite sa nám telefonicky alebo mailom.

pepenergy-arrow