Využite aj Vy štátnu podporu na obnoviteľné zdroje energie!

ruky

Sme radi, že sa na nás obracia čoraz viac domácností, ktoré majú záujem využiť štátnu dotáciu financovanú z nového národného projektu Zelená domácnostiam. Národný projekt spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Programu Slovensko. Dotácia je určená pre rodinné domy a bytové domy a môže sa využiť na nehnuteľnosti po celom Slovensku vrátane Bratislavského kraja.

PepEnergy s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

 

logo

1. Rodinné domy

Je dobré vedieť, že štátny príspevok sa dá využiť tak pri výstavbe nového bývania ako aj pri postavených, či už novších alebo starších rodinných domoch. Nehnuteľnosť v Katastri nehnuteľností musí byť evidovaná ako rodinný dom alebo rozostavaný rodinný dom alebo iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt.

Finančná podpora realizácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania dotačných poukážok.Výška štátnej dotácie závisí od typu zariadenia a inštalovaného výkonu.

 

  Druh zariadenia  Fotovoltický panel Slnečný kolektor Tepelné čerpadlo
  Základné sadzby bez zvýhodnenia
sadzba na 1 kW 
inštalovaného 
výkonu  
max. príspevok* sadzba na 1 kW inštalovaného
výkonu 
max. príspevok sadzba na 1 kW inštalovaného
výkonu 
max. príspevok
 

500 €/kW

3 500 €

500 €/kW

2 000 €

380 €/kW 3 800 €
  Zvýhodnenie
+15 % **
575 €/kW
4 025 €
575 €/kW
2 300 €
437 €/kW
4 370 €

* Základný podporovaný výkon zostáva 3 kW, ale podporiť bude možné aj inštalovaný výkon až do 7 kW ak má domácnosť za rok vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh.
** Zvýhodnenie 15% pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. 

 

Získanie dotácie v 5+5 krokoch:

  1. Rozhodnite sa, aký obnoviteľný zdroj energie je vhodný pre vašu domácnosť.
  2. Vyberte si konkrétny druh zariadenia.
  3. Nájdite zhotoviteľa, ktorý má zmluvu so SIEA a nachádza sa na zozname oprávnených zhotoviteľov.
  4. Uzatvorte zmluvu o dielo so zhotoviteľom.
  5. Zariadenie si môžete nechať nainštalovať.


Po otvorení nového informačného systému v 1. štvťroku 2024:

  1. Žiadosť o vydanie dotačnej poukážky bude možné registrovať po otvorení inovovaného informačného systému
  2. Poskytnete zhotoviteľovi aktivačný kód na vydanie poukážky.
  3. Po vydaní poukážky uplatnite ju u zhotoviteľa najneskôr do 90 dní od jej vydania.
  4. Zhotoviteľ rezervuje dotačnú poukážku a požiada Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o preplatenie poukážky.
  5. SIEA overí oprávnenosť nákladov, a ak je všetko v poriadku, preplatí zhotoviteľovi poukážku.

 

2. Bytové domy

Na príspevok je oprávnené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu.

Finančná podpora na využitie obnoviteľných zdrojov energie je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania dotačných poukážok. Výška štátnej dotácie závisí od typu zariadenia a inštalovaného výkonu.

 

  Druh zariadenia  Fotovoltický panel Slnečný kolektor Tepelné čerpadlo
  Základné sadzby bez zvýhodnenia
sadzba na 1 kW 
inštalovaného 
výkonu  
max. príspevok sadzba na 1 kW inštalovaného
výkonu 
max. príspevok sadzba na 1 kW inštalovaného
výkonu 
max. príspevok
 

500 €/kW

max. 1 kW na byt

500 €/kW

max. 1 kW na byt

380 €/kW max. 5 kW na byt
  Zvýhodnenie
+15 % **
575 €/kW
max. 1 kW na byt
575 €/kW
max. 1 kW na byt
437 €/kW
max. 5 kW na byt

* Zvýhodnenie 15% pre domácnosti v bytových domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. 

ZDROJ: zelenadomacnostiam.sk


Máte záujem o získanie dotácie?

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, všetko potrebné vybavíme za Vás!

Kontaktujte nás, budete mať o starosť menej.

Napíšte nám cez kontaktný formulár, ozvite sa nám telefonicky alebo mailom.

pepenergy-arrow