Priame využitie jednosmerného prúdu

ohrev

Výroba tepla a chladu jednosmerným prúdom

 

Ohrev vody

Vedeli ste, že na Slovensku sa vyvinula a patentovala moderná technológia ohrevu vody, ktorá sa používa v mnohých krajinách sveta? Ide o netradičné využitie energie z fotovoltických panelov. Panely za slnečného svitu vyrábajú jednosmerný prúd, ktorý sa pomocou technológie firmy Logitex efektívne premieňa na teplo, prípadne chlad bez zmeny charakteristiky vyrobeného prúdu. To znamená, že k panelom netreba pripájať menič napätia, ako pri klasicky známych fotovoltických elektrárňach. Stačí, ak k panelom pripojíme jednosmerné spotrebiče a vyrobená energia môže smerovať priamo do nich. Tým pádom odpadá aj potreba administratívne zložitého vybavovania povolení od distribučnej spoločnosti. Prebytky energie totiž neodchádzajú do siete, vyrobená energia sa akumuluje vo vode v špeciálnych zásobníkoch, do ktorých možno pripojiť výhrevnú špirálu na jednosmerný prúd. Je to originálne riešenie, pri ktorom nevznikajú straty vyrobenej energie. Patentovaným riadiacim systémom je zabezpečená bezpečná regulácia  tepelných ochranných prvkov a tým aj celého systému.


Firma LOGITEX v roku 2015 vyvinula a uviedla na Európsky trh nové technické zariadenie – LXDC POWER BOX. Ide o MPPT regulátor, ktorý výrazne zvyšuje výhrevný výkon získaný z fotovoltaických panelov. Tým sa výrazne zvyšuje aj výkonnosť ich systémov. Hranica využiteľnosti elektriny vyrobenej z fotovoltických panelov sa posunula k 99 %, čo patrí k najefektívnejšiemu využitiu ekologicky vyrobenej elektriny na svete.
Ponúkame a montujeme produkty patentované Slovenskou spoločnosťou. Tešia sa im a sú s nimi spokojný ľudia v Amerike, Austrálii, a mnohých krajinách Európy. Pridajte sa medzi nich aj Vy!

Ohrev vody

 

 

Výhody:

 • Panely dokážu ohrievať vodu aj za veľmi chladného počasia (napr. aj pri -30°C)
 • Systém sa neprehrieva
 • Jednoduchá montáž bez nutnosti väčšieho stavebného zásahu
 • Celkový čas montáže je kratší, ako pri inštalácii termického solárneho systému
 • Moderná technológia
 • Slovenský výrobok používaný v mnohých krajinách sveta
 • Možnosť umiestnenia panelov hoc aj 100 m od zásobníka vody
 • Nízka hmotnosť panelov
 • Možnosť ohrevu vody aj prúdom zo siete
 • Postačuje objemovo menší zásobník

Nevýhody:

 • Nutnosť inštalácie väčšieho počtu panelov, tj. potreba väčšej plochy. Keď je na streche domu miesta dostatok, táto nevýhoda sa môže stať aj výhodou. Inštalované fotovoltické panely zachytávajú slnečné žiarenie a tým v letných mesiacoch zabraňujú prehrievaniu podkrovia

 

 

Výroba tepla a chladu

Výroba tepla alebo chladu pomocou klimatizačnej jednotky je z energetického hľadiska jedným najvýhodnejším spôsobom kúrenia, resp. chladenia. Spolupracujeme so spoločnosťou Logitex, ktorá vyvinula zaujímavú klimatizáciu. Dokáže fungovať na striedavý, aj na jednosmerný prúd. To znamená, že môže byť pripojená k fotovoltickým panelom bez meniča napätia.

 

Hybridná klimatizácia Logitex môže byť zapojená tromi spôsobmi:

 1. Klimatizácia je pripojená len do elektrickej siete domu. (Je zapojená ako bežné klimatizačné jednotky.)

 2. Klimatizácia je pripojená do elektrickej siete domu a súčasne je pripojená aj k fotovoltickým panelom vyrábajúcimi jednosmerný prúd.

 3. Klimatizácia je pripojená do elektrickej siete domu a súčasne je pripojená aj k riadiacej jednotke LX DC BOX pripojenou k fotovoltickým panelom a zásobníku na teplú vodu LX. 

  vyroba tepla

   

Klimatizácia funguje prioritne na jednosmerný prúd. To znamená, že v prvom rade spotrebúva elektrickú energiu, ktorú vyrábajú fotovoltické panely. Keď je vyrobenej energie nedostatok, klimatizácia si zvyšnú potrebnú energiu odoberie zo siete. Teda v tomto prípade spotrebúva zo siete len rozdiel potrebnej a fotovoltickými panelmi vyrobenej energie. Dá sa povedať, že za slnečného počasia kúri alebo chladí takmer zadarmo. Pri nečinnej klimatizácii sa vyrobená energia používa na ohrev vody v zásobníku, ak je do systému zapojený. Zapínanie a vypínanie klimatizačnej jednotky je možné buď pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie v smartfóne cez WiFi.