Solárne systémy

solarny system

Premena slnečného žiarenia na teplo

Základné informácie   /   Komponenty   /   hody

 

 

Solárne termické systémy


Solárne termické systémy, ako naznačuje aj názov, sú zariadenia, ktoré majú nejaké dočinenie s teplom. Solárny kolektor je teda také zariadenie, ktoré premieňa energiu zo Slnka priamo na teplo. Teplo z kolektora sa za pomoci teplonosnej kvapaliny odvádza do zásobníka s vodou. 


Solárne kolektory sú prioritne určené na ohrev teplej úžitkovej vody v domácnosti, ale dajú sa využiť aj na ohrev vody v bazénoch, alebo ako podpora kúrenia v novostavbách s teplovodným podlahovým vykurovaním. 
V našom klimatickom pásme dopadne za 1 rok na 1 m2 zemského povrchu zhruba 1000-1300 kWh slnečného žiarenia. Zo štandardného kolektora sa dá ročne získať 700 – 930 kWh energie. Keď si tieto údaje takpovediac premeníme na drobné, môžeme konštatovať, že solárna zostava dokáže pripraviť z celoročnej spotreby teplej úžitkovej vody v domácnosti zhruba 50 – 75% úplne samostatne, bez pomoci doplnkového zdroja. Rozloženie výroby tepla v priebehu roka ukazuje nasledovný graf:

 

solar graf

 

 

Komponenty: 

Solárny systém na ohrev TÚV pozostáva z nasledovných prvkov:

 • Kolektory
 • Nosná konštrukcia
 • Solárny zásobník na vodu
 • Čerpadlová jednotka
 • Regulátor
 • Expanzná nádoba
vnutro domu

 

Najdôležitejším elementom celej zostavy sú samotné slnečné panely, ktoré zabezpečujú premenu slnečného žiarenia na teplo. Pri projektovaní najčastejšie používame veľmi kvalitný kolektor typu TS300. Jeho základ tvorí kompaktná lisovaná vaňa z Al-Mg plechu, v ktorej je pomocou zasklievacích líšt z hliníkových eloxovaných profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo hrúbky až 4 mm. Väčšina v súčasnosti používaných kolektorov disponuje hrúbkou skla 3,2 mm. Absorbér kolektora sa skladá z tvarovaného hliníkového plechu so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky. Vo vaničke pod absorbérom je umiestnená tepelná minerálna izolácia hrúbky 40 mm.

 

panel solar


Praxou overená životnosť kolektorov je 40 rokov. Výrobca na slnečné kolektory, a taktiež na nosnú konštrukciu poskytuje záruku až 12 rokov. Používame kolektory slovenského výrobcu zo Žiaru nad Hronom, ktorý má v oblasti skúsenosti viac desaťročí. THERMOISOLAR Žiar s.r.o. patrí medzi najvýznamnejších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ich výrobky sa používajú v 78 krajinách sveta. Kolektory sú testované za prísnych podmienok a disponujú certifikátom kvality solar keymar a certifikátom pre možnosť použitia v programe Zelená domácnostiam. Výrobca dokáže dodať všetky komponenty zastrešujúce celý montážny proces. 

 

Voľbou solárneho systému

 • prispejete k ochrane životného prostredia
 • znížite si náklady na ohrev teplej úžitkovej vody
 • po uplynutí doby návratnosti Vám bude zariadenie "zarábať" peniaze
 • zvýšite životnosť vášho kotla (alebo obdobného zariadenia, ktoré používate na ohrev TÚV)
 • využijete štátnu dotáciu
 • získate zariadenie s vysokou životnosťou
 • budete mať takmer bezúdržbový systém
 • čiastočne eliminujete dopad postupného zvyšovania cien energií na vašu domácnosť
 • podporíte domácu ekonomiku