Fotovoltika

fotovoltika

Výroba elektrickej energie

Základné informácie   /   Druhy elektrární   /   Komponenty   /   Výhody

 

 

Fotovoltické elektrárne


Fotovoltické panely premieňajú svetelnú časť slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Sú založené na báze kremíka a jeho zliatin. Pri dopade slnečného svitu sa tvorí na póloch fotovoltického článku napätie. Keď zapojíme do vonkajšieho elektrického obvodu spotrebiče, obvodom začne tiecť jednosmerný elektrický prúd. Veľkosť prúdu je úmerná intenzite dopadnutého svetelného žiarenia. 


Tento spôsob premeny slnečnej energie na energiu elektrickú môžeme zaradiť medzi ekologicky čisté procesy, ktoré sú bez akýchkoľvek negatívnych sprievodných vplyvov na životné prostredie. Hlavnými prvkami fotovoltickej elektrárne sú už zmienené fotovoltické panely a striedač napätia, ktorý transformuje jednosmerný prúd vyrobený panelmi na prúd striedavý, ktorý vieme využiť v domácnosti na prevádzkovanie elektrických spotrebičov


Elektráreň s výkonom cca 3 kWp (8-10 panelov) ročne vykoná v našich klimatických podmienkach približne 3000 - 3600 kWh elektrickej práce.


Vložená investícia sa Vám vráti už v prvej tretine životnosti elektrárne. Po uplynutí tejto doby je zariadenie takpovediac „stroj na peniaze“ a bude Vám produkovať čistý zisk. Fotovoltická elektráreň počas svojej životnosti vyprodukuje energiu v hodnote 3-4 násobku svojej ceny. Každá naša elektráreň po nastavení funguje úplne samostatne bez nutnosti zásahu používateľa.

Fotovoltické panely vyrábajú v zimnom období menej energie ako v letnom. Dni sú omnoho kratšie a obloha je často hmlistá, zamračená. Aby ste mali predstavu o množstve vyrobenej energie v priebehu roka, ponúkame Vám k nahliadnutiu nasledovný graf.

graf

 

 

Fotovoltické elektrárne môžeme rozdeliť do troch základných kategórií:

On-grid systémami nazývame fotovoltické elektrárne bez akumulátorov spojené s vonkajšou distribučnou sieťou. Pri tomto druhu elektrární je odporúčané chod domácich spotrebičov zosúladiť s časom, v ktorom fotovoltická elektráreň vyrába dostatočné množstvo energie. Elektráreň sa dimenzuje tak, aby sa veľká časť vyrábanej energie primárne spotrebovala v domácnosti. Ak elektráreň vyrába v danom čase viac energie vzhľadom na okamžitú spotrebu, prebytky unikajú do verejnej siete. Niektorý dodávatelia ponúkajú možnosť uskladnenia elektrickej energie, ktorú si odberateľ môže vziať v prípade potreby späť. Pri firemných riešeniach, resp. pri požiadavke zo strany distribučnej spoločnosti sa používajú zariadenia, ktoré zabraňujú toku energie do vonkajšej siete.


V krátkosti o On-grid riešení:

 • riešenie dostupné za najnižšiu cenu
 • výkon elektrárne sa dimenzuje s ohľadom na priemernú spotrebu objektu
 • v určitých prípadoch je elektráreň vhodné doplniť regulačným zariadením
 • spotrebu energie je vhodné zosúladiť s časom jej výroby
 • pri vyššej spotrebe je výhodné využiť spôsob uskladnenia energie u dodávateľa
on grid

 

Hybridné systémy sú to v podstate on-grid systémy doplnené o akumulátory.

Akumulátory slúžia na dočasné uskladnenie vyrobenej elektrickej energie. Teda prebytky v tomto prípade neunikajú do vonkajšej distribučnej siete, ale ukladajú sa do batérie. Energia uskladnená v batérii sa v prípade potreby, napríklad pri vyššej spotrebe alebo v noci môže použiť. Týmto sa výrazne zníži množstvo elektrickej energie čerpanej z vonkajšej siete.   


Zhrnutie informácií o Hybridnom systéme:

 • efektívne využitie vyrobenej energie
 • vysoká miera nezávislosti od dodávateľa elektrickej energie
 • eliminácia prebytkov odchádzajúcich do verejnej siete
 • nie je nutné inštalovať zariadenie na reguláciu vyrobenej energie
 • vyššie obstarávacie náklady (k cene treba pripočítať cenu za batérie)
hybrid

 

Off-grid elektrárne sa využívajú na miestach, kde nie je prístupná verejná sieť.

Tento typ sa často nazýva aj ostrovným systémom. Využíva sa pri objektoch, ktoré nemožno pripojiť k verejnej sieti, nakoľko sieť v danej lokalite nie je vybudovaná, napr. chatové oblasti, majere... Tento systém pracuje iba zo slnečnej energie uloženej do batérií, preto je jej množstvo obmedzené. Off-grid riešenie je vhodné pre stavby s nízkou spotrebou elektrickej energie alebo skôr sezónnym využívaním, keďže v najchladnejších mesiacoch roka vyrába elektráreň podstatne menej energie, ako v lete. 

Charakteristické črty Off-grid riešenia:

 • Energia je celoročne dostupná len v obmedzenom množstve
 • V zimných mesiacov je energie málo
 • Úplná energetická nezávislosť
off grid

 

Komponenty elektrárne

Menič napätia

Dôležitým prvkom zostavy je menič napätia. Môžeme povedať, že je srdcom mozgom každej fotovoltickej elektrárne.

V nami budovaných systémoch používame najmä kompaktné meniče Huawei SUN2000 rôznych výkonov. Sú to moderné zariadenia, ktorá spájajú v sebe všetky významné inovatívne technológie. Tieto meniče sú vybavené dvoma MPP trakermi, čo znamená, že panely možno umiestniť na 2 rôzne svetové strany. Striedače majú v sebe integrované rozhranie na pripojenie akumulátorov Huawei LUNA , v čom je ich nesporná veľká výhoda. To znamená, že dokážu pracovať v ON-Grid aj Hybrid režime, teda batérie sa k nim dajú dopojiť aj neskôr, niekedy v budúcnosti.  

Na toto zariadenie je poskytovaná záruka až 10 rokov, ktorá sa za príplatok dá predĺžiť na 15 alebo 20 rokov. Pri návrhoch systémov odporúčame použiť striedač Huawei, ale máme v ponuke aj striedače značiek GoodWe, SolarEdge a Bosch.

 

Konštrukcia

Pri montážach fotovoltických panelov používame kvalitné nemecké konštrukcie firiem S-Flex, Mounting Systems a Schletter. Montážne systémy sú nastaviteľné, čo je nesporná výhoda najmä pri starších strechách, lebo dokážu eliminovať jej nerovnosti. Všetky tri výrobcovia disponujú montážnymi prvkami na každý typ strechy a strešnej krytiny a taktiež na pozemné inštalácie.

logok

 

Fotovoltické panely

Preferujete nižšiu cenu, nemeckú precíznosť, vysoký výkon na malej ploche alebo renomovanú značku či eleganciu? U nás si určite vyberiete! Našim zákazníkom ponúkame na výber z viacerých druhov panelov, medzi ktorými sa nájdu aj celosklenené, zabudovateľné do strechy, ba dokonca aj také, ktoré sú kvôli svojej svetelnej priepustnosti vhodné napr. na prístrešky alebo pergoly. 

 

Prečo sa rozhodnúť pre fotovoltickú elektráreň?

 • znížite si náklady na elektrickú energiu
 • prispejete k ochrane životného prostredia
 • výhody doma vyrobenej energie Vás budú sprevádzať až skoro 30 rokov
 • investíciou si dlhodobo znížite životné náklady
 • po uplynutí doby návratnosti Vám bude zariadenie "zarábať" peniaze
 • môžete využiť štátny príspevok z projektu Zelená domácnostiam
 • získate zariadenie s dlhou životnosťou
 • môžete získať čiastočnú nezávislosť na dodávaných energiách
 • budete mať takmer bezúdržbový systém
 • čiastočne eliminujete dopad postupného zvyšovania cien energií na vašu domácnosť